05/07/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Proverbe 3:1-10
Studiu suplimentar Psalm 37, 118:8, 115:11
  1. Ce putem face când ne încredem în Domnul?
  2. De la ce trebuie să ne abţinem?
 
                                          Problema centrală
                         „Încrede-te în Domnul şi nu te sprijini pe înţelepciunea ta.“ (v.5)
 
            Ieri încheiam meditaţia noastră subliniind ideea că prea de multe ori preferăm siguranţa oferită de autoprotecţie în schimbul riscului de a iubi. Haideţi să fim sinceri, există riscuri iubindu-i pe alţii şi implicîndu-ne prieteneşte în vieţile lor. Oamenii ne pot răni. Indiferenţa lor, insensibilitatea şi câteodată obrăznicia lor fără seamăn poate tăia adânc în spiritul omenesc.
            Sunt convins, oricum, că motivul pentru care ne simţim jigniţi atât de rău când cineva pe care încercăm să-l iubim ne respinge, este că jignirea aceea provoacă imediat alte jigniri asemănătoare celor din viaţa noastră de până atunci. N-aţi observat că un cuvânt nepoliticos din partea unui prieten, o dojană din partea cuiva pe care-l respecţi, o afirmaţie sarcastică pornită de la o sursă la care nu te aşteptai, pot stârni câteodată o reacţie mult mai intensă decât cea pe care ar fi putut-o justifica remarca sau acţiunea cu pricina? De ce? Probabil pentru că vorbele sau acţiunea respectivă ne-a adus mai aproape de durerea unei dezamăgirii profunde care este adânc implantată în noi toţi - o durere pe care cei mai mulţi dintre noi o neagă cu disperare.
            Toţi am fost dezamăgiţi şi răniţi sufleteşte. Nu există nici o persoană din cei ce citesc aceste rânduri care să nu fi fost vreodată răniţi sau dezamăgiţi de alţii. Răspunsul nostru obişnuit în faţa acestor jigniri este dat prin luarea unei hotărâri de-a nu mai permite niciodată să fim jigniţi în felul acesta. Această hotărâre, dacă nu este înfruntată şi înlăturată, devine o barieră în faţa unei relaţii curate şi deschise cu Dumnezeu şi cu alţii. Noi încercăm să iubim - dar de la distanţă. Trebuie să alegem dacă fugim de durere prin autoprotecţie sau intrăm în zona durerii şi ne punem încrederea în dragostea lui Dumnezeu care ne poate trece prin orice experienţă dureroasă. Autoprotecţie sau încredere - aceasta este chestiunea cu care fiecare trebuie să ne confruntăm, nu doar în privinţa relaţiilor, ci în întregul domeniu al trăirii creştine.
 
Roagă-te:
Tatăl meu şi Dumnezeul meu, văd că purtarea mea reflectă inevitabil o alegere sau alta - ori mă protejez de posibile dureri ori mă încred în dragostea Ta care să mă treacă prin ele. Arată-mi felul cum mă pot încrede mai mult în Tine. Îţi cer aceasta în numele lui Isus. Amin.

Comments

No posts found

New post

eBooks eBooks

Cart content Cart content