faclia.ro garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre faclia.ro pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, eventualele promotii, etc.

De asemenea, informatiile colectate prin intermediul formularelor completate la crearea unui cont personal vor putea fi utilizate de catre faclia.ro pentru elaborarea de estimari demografice despre clientii site-ului, in vederea imbunatatirii serviciilor oferite acestora, respectand prevederile legilor in vigoare.

faclia.ro nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dvs. de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde si nu ofera catre terti adresele de e-mail obtinute prin intermediul site-ului. De asemenea, nu divulga datele Dvs personale altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul dvs. explicit in acest sens.

Datele dvs. personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.

faclia.ro garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre faclia.ro numai pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, eventualele promotii etc.

Detalii Contact Detalii Contact

Detalii Plăți Detalii Plăți

Copyright Copyright