Adevărata pocăinţă

03/05/2016
by Editura Făclia
Adevărata pocăinţă Traducere din limba engleză de Dinu Moga În Evanghelii întâlnim două învăţături de bază: pocăinţa şi iertarea păcatelor. Amândouă sunt date de Cristos şi obţinute prin credinţă. Prima pe care o vom studia este pocăinţa. Pocăinţa vine după credinţă şi este un rezultat al credinţei. Omul nu se poate pocăi până n-a acceptat harul Evangheliei. El poate face aceasta numai dacă are credinţă. Când a acceptat Evanghelia, el...

Alegerea

03/05/2016
by Editura Făclia
Traducere din limba engleză de Dinu Moga Este evident că Dumnezeu nu i-a ales pe toţi oamenii pentru mântuire. Evanghelia nici măcar nu este predicată în toate părţile pământului, iar acolo unde este auzită, nu toţi o primesc. Trebuie să credem că Dumnezeu alege şi predestinează pe unii oameni. Dumnezeu nu aduce pe toată lumea, fără excepţie, la mântuire. Ceea ce El dă unora, opreşte altora. Acest contrast aruncă lumină asupra harului lui Dumnezeu descoperind unora alegerea...

Căderea lui Adam şi păcatul originar

03/05/2016
by Editura Făclia
Traducere din limba engleză de Dinu Moga Filozofia modernă pune accent pe demnitatea şi abilitatea mintală a omenirii. Teoria aceasta îi flatează pe oameni făcându-i să creadă că sunt îndemânatici, inteligenţi şi înţelepţi. Astfel omul este încurajat să producă prin propriul lui efort dorinţa de a face binele, de a evita răul şi de a-şi face o bună reputaţie. Această teorie ne învaţă că nu este nimic rău în natura omenească. Învăţătura Bibliei despre natura omului...

Creaţia şi Scriptura în opoziție cu dumnezeii popoarelor

03/05/2016
by Editura Făclia
Traducere din limba engleză de Dinu Moga Am spus despre creaţie că ea mărturiseşte despre Dumnezeu, dar şi că El este revelat mult mai deplin în Scriptură. Acum trebuie să arătăm că Dumnezeul Scripturii este acelaşi. În Biblie Îl vedem în mod constant plin de bunătatea unui Tată. El se bucură să arate dragoste faţă de cei ce sunt ai Lui, dar se arată aspru faţă de vrăjmaşi. Moise ne-a lăsat un scurt rezumat cu tot ceea ce trebuie să ştim despre Dumnezeu: „Domnul...

Cunoaşterea lui Dumnezeu şi cunoaşterea noastră proprie sunt strâns conectate între ele

03/05/2016
by Editura Făclia
Traducere din limba engleză de Dinu Moga Dacă dorim să avem adevărata înţelepciune trebuie să cunoaştem două lucruri: trebuie să-L cunoaştem pe Dumnezeu şi trebuie să ne cunoaştem pe noi înşine. Ca să-l cunoaştem cum trebuie pe unul dintre cei doi, trebuie să-l cunoaştem la fel de bine şi pe celălalt. Cunoaşterea lui Dumnezeu. Nu ne putem gândi serios la noi înşine fără să ne gândim la Cel ce ne-a făcut şi care continuă să ne poarte de grijă. Capacităţile...

Duhul Sfânt și autoritatea Scripturii

03/05/2016
by Editura Făclia
Traducere din limba engleză de Dinu Moga Credincioşii trebuie să ştie sigur că Scripturile au venit din cer. E o greşeală serioasă să afirmăm că Scriptura îşi datorează toată importanţa ei consimţământului bisericii. Adevărul veşnic şi neschimbător al lui Dumnezeu nu depinde de felul cum judecă omul. Biserica a spus că ea trebuie să decidă ce anume trebuie inclus în Biblie [1] . Dar aceasta s-a spus pentru că...

Înţelesul cunoaşterii lui Dumnezeu

03/05/2016
by Editura Făclia
Traducere din limba engleză de Dinu Moga A-L cunoaşte pe Dumnezeu nu înseamnă doar să ştii că există Dumnezeu. Dumnezeu nu este cu adevărat cunoscut de oamenii care nu trăiesc o viaţă evlavioasă. Cunoştinţele unora despre Dumnezeu se rezumă la cunoaşterea faptului că El a creat toate lucrurile prin puterea Lui şi că El le menţine aşa cum sunt. Pe lângă aceasta, unii mai recunosc că El guvernează omenirea cu înţelepciune, dreptate şi grijă motivată de dragoste. Dar pe...

Învierea din ziua de apoi

03/05/2016
by Editura Făclia
Traducere din limba engleză de Dinu Moga      Creştinii pot şti că singura fericire perfectă este în unire cu Cristos, chiar în timp ce sunt pe pământ. "Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Cristos, care va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale" (Filipeni 3:20,21). Problema învierii morţilor este vitală, pentru că dacă cei morţi nu învie, întreaga învăţătură a Evangheliei este falsă...

Justificarea prin credinţă

03/05/2016
by Editura Făclia
Traducere din limba engleză de Dinu Moga Dreagostea lui Dumnezeu manifestată prin dăruirea Fiului Său, Isus Cristos, se manifestă pentru noi în două importante beneficii. Am studiat deja modul prin care suntem sfinţiţi prin Duhul Său şi călăuziţi într-o trăire sfântă. Acum ne vom ocupa mai mult de reconcilierea noastră cu Dumnezeu în urma căreia, datorită nevinovăţiei lui Cristos, Dumnezeu nu mai este un judecător, ci un Tată bun. Justificarea înaintea lui Dumnezeu...

Libertatea creştină

03/05/2016
by Editura Făclia
Traducere din limba engleză de Dinu Moga La baza libertăţii creştine stau trei lucruri. Credincioşii pot fi siguri de mântuirea lor dacă vor abandona orice încercare de a-şi însuşi o dreptate bazată pe fapte şi pe ascultarea de Legea lui Dumnezeu. Nici un om nu este drept după standardul Legii morale, deci un om trebuie să fie ori condamnat, ori eliberat de sub Lege. Dar nouă ni se spune să nu ne uităm la Lege ca la un mijloc de îndreptăţire, ci să ne...

eBooks eBooks

Cart content Cart content