Jonathan Edwards - Păstorul ca teolog

08/04/2016
by Editura Făclia
Jonathan Edwards Păstorul ca teolog     Traducere din limba engleză de Pastor Daniel Suciu       F iecărui păstor i se cere să fie un teolog de nădejde. Studiile în teologie vor sta la baza întregii sale lucrări. Jonathan Edwards este un exemplu de păstor a cărui specializare a fost teologia. Scrierile sale...

Cinci chei esențiale

08/04/2016
by Editura Făclia
  Cinci chei esențiale „Scrise cu degetul lui Dumnezeu” (Exodul 31:18).  Traducere din limba engleză de Pastor Daniel Suciu  „Așa că Legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună” (Romani 7:12).   Într-o casă spațioasă, dar dărăpănată, folosită drept centru creștin de conferințe, un grup mic de oameni discutau în tihnă și, la un moment dat, au ajuns la subiectul celor zece porunci. Un student...

Acesta este un articol

08/04/2016
by Editura Făclia
Articol continut

Martyn Lloyd-Jones - Păstorul ca predicator

08/04/2016
by Editura Făclia
Martyn Lloyd-Jones Păstorul ca predicator     Traducere din limba engleză de Pastor Daniel Suciu       D D Martyn Lloyd-Jones a fost omni-înzestrat. A fost un conducător nativ și un moderator strălucit de întâlniri, fie că era vorba de întruniri ale bisericii ori de conferințe. Însă el a fost în primul rând...

O familie de minciuni

08/04/2016
by Editura Făclia
„Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.”   O familie de minciuni „Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou” (Coloseni 3:9-10).   Traducere din limba engleză de Pastor Daniel Suciu                 Lui Tit, Pavel i-a vorbit despre „Dumnezeu, care nu poate să mintă” – o afirmație pe cât...

Multiplele faţete ale furtului

08/04/2016
by Editura Făclia
„Să nu furi.”   Multiplele faţete ale furtului „Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui... ca să aibă ce să dea celui lipsit” (Efeseni 4:28).   Traducere din limba engleză de Pastor Daniel Suciu               Citește vreun hoț aceste cuvinte? Este cineva care persistă în hoție? Autorul își amintește de vederea unui afiș mai degrabă izbitor lipit pe un stâlp...

eBooks eBooks

Cart content Cart content