Dragoste - mai mult decât vorbă

05/07/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat 1 Corinteni 13:1-13 Studiu suplimentar Ioan 20:19-23; Matei 10:8 Care a fost mesajul lui Isus pentru ucenici? Cum pui tu în acţiune acest mesaj?   Dragoste - mai mult decât vorbă <div style="text-align:...

„Eu-Tu“ sau „Eu - şi un obiect“

05/07/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat 1 Petru 1:13-25 Studiu suplimentar 1Corinteni13; Proverbe 22:15; Efeseni 4:14 Ce-a trebuit să înlăture Pavel? Ce se găseşte în inima unui copil?   ...

Dragostea trebuie trăită

05/07/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Ioan 13:31-38 Studiu suplimentar Luca 10:25-37; Ieremia 31:3; Matei9:36, 14:14 Ce atitudine a arătat samariteanul? Ce l-a impresionat pe Isus?   ...

Standard şi conţinut perfect

05/07/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Filipeni 2:1-11 Studiu suplimentar Ioan 1:1-14; Coloseni 3:12-14; Efeseni 5:2 Cu ce să ne înzestrăm mai presus de toate celelalte virtuţi? Care este îndemnul lui Pavel pentru cei din Efes?                                      Standard şi...

Cea mai inevitabilă întrebare a vieţii

05/07/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Romani 13:8-14 Studiu suplimentar 2Corinteni 5:12-21; Filipeni 3:7-9; Ioan 17:23 Ce mesaj ne-a încredinţat Cristos? Cum afectează acesta relaţiile noastre?     <div style="text-align:...

Un fapt existent pretutindeni

05/07/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat 1 Tesaloniceni 3:1-13 Studiu suplimentar Ioan 15:1-17; 1 Ioan 2:6, 2:28 Ce înseamnă să rămâi în viţă? Cu ce dragoste a iubit Isus?                                    Un fapt existent pretutindeni <div...

Un soţ transformat

05/07/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Romani 8:28-39 Studiu suplimentar Efeseni 5:22-33; 1 Petru 3:7; Coloseni 3:18-21 Care sunt caracteristicile dragostei lui Cristos faţă de biserică? Ce nu trebuie să facă taţii copiilor lor?   <div style="text-align:...

Păcatul autoprotecţiei

05/07/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Galateni 5:13-26 Studiu suplimentar Luca 18:9-14; Proverbe 28:26; 1 Corinteni 10:12 Care a fost adevărata problemă a fariseilor? Când suntem nepricepuţi?                                          Păcatul...

Egoism contra altruismului

05/07/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat 1 Corinteni 10:23-33 Studiu suplimentar Ioan 13:31-38; Evrei 13:1-3; 1 Petru 4:8-9 Cum va cunoaşte lumea că suntem ucenici? Cum este lucrul acesta transpus în practică?                                       Egoism contra altruismului <div...

Problema centrală

05/07/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Proverbe 3:1-10 Studiu suplimentar Psalm 37, 118:8, 115:11 Ce putem face când ne încredem în Domnul? De la ce trebuie să ne abţinem?                                             ...

Comments

No posts found

New post

eBooks eBooks

Cart content Cart content