„O autoevaluare sinceră“

05/07/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Psalm 26:1-12 Studiu suplimentar Psalm 51:1-6, 139:23-24 Unde vrea să găsească Dumnezeu adevărul? Care a fost rugăciunea psalmistului?                                       „O autoevaluare sinceră“ <div...

„La fel de maturi ca relaţiile noastre“

24/05/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat 1 Ioan 1:1-10 Studiu suplimentar Psalm 51, 23:3; Isaia 57:18 Care a fost strigătul din inima psalmistului? Care este promisiunea lui Dumnezeu?                            „La fel de maturi ca relaţiile...

„Aşa cum v-am iubit Eu“

24/05/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Ioan 15:9-17 Studiu suplimentar 1 Petru 1:1-9; 1 Ioan 3:16; Ioan 16:27; Efeseni 6:24 Care este roada unei relaţii de dragoste? Cum şi-a sfârşit Pavel epistola sa către efeseni?   ...

„Prima noastră concepţie despre Dumnezeu“

24/05/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Ioan 14:1-14 Studiu suplimentar Isaia 40:12-28; Psalmul 89:6; 1 Cronici 17:20 Ce întrebare pune Isaia? Cum îl descrie el pe Dumnezeu?                     „Prima noastră concepţie despre Dumnezeu“ ...

„Acasă în Univers“

24/05/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Proverbe 22: 6-16 Studiu suplimentar 2 Cronici 26:1-4, 17:3; 2 Timotei 1:1-5 Cât de importantă este influenţa părinţilor? Ce-a recunoscut Pavel în Timotei?                                              „Acasă în...

„Geniul creştinismului“

24/05/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Luca 15:1-7 Studiu suplimentar Romani 5:1-8; Galateni 4:4; Apocalipsa 1:5 Cum şi-a demonstrat Dumnezeu dragostea Lui pentru oameni? Ce vine înainte de curăţirea şi eliberarea din păcat?   ...

„Tipul relaţiei noastre“

24/05/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Coloseni 3:1-14 Studiu suplimentar 1 Tesaloniceni 5:12-18; Efeseni 4:2; Proverbe24:29 Ce înseamnă „îngăduiţi-vă unul pe altul“? Ce trebuie să nu facem?                                          „Tipul relaţiei...

„Cel mai trist cuvânt“

24/05/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Isaia 2:1-5 Studiu suplimentar Genesa 50, 8:1, 31:42 Cât de important a fost cuvântul„dar“ pentru Noe şi Iacov? Cât de semnificativ a fost „dar Dumnezeu“ pentru Iosif?                                            „Cel...

„Două feţe ale aceleiaşi monede“

24/05/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Marcu 12:28-34 Studiu suplimentar Luca 10:25-37; Matei 10:8; Luca 6:38; fapte 20:35 Care este mesajul pildei samariteanului milostiv? Unde încep relaţiile?                               „Două feţe ale aceleiaşi monede“ ...

„Dragoste măreaţă“

24/05/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat 1 Ioan 4:13-21 Studiu suplimentar Efeseni 2:1-10; Deute. 7:1-8; Ieremia 31:3 Ce idee transmite particula „dar“ din Efeseni 2:4? Ce-a declarat Moise şi Ieremia în faţa israeliţilor?   ...

Comments

No posts found

New post

eBooks eBooks

Cart content Cart content