03/05/2016
by Editura Făclia

Traducere din limba engleză de

Dinu Moga     

Creştinii pot şti că singura fericire perfectă este în unire cu Cristos, chiar în timp ce sunt pe pământ. "Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Cristos, care va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale" (Filipeni 3:20,21). Problema învierii morţilor este vitală, pentru că dacă cei morţi nu învie, întreaga învăţătură a Evangheliei este falsă (1 Corint. 15:14-19). S-ar putea să ni se pară greu să credem că nişte trupuri putrede vor învia din nou, dar Biblia ne dă două ajutoare ca să ne întărească în credinţă:

  1. Cristos este asigurarea că vom învia din nou, pentru că El a luat asupra Lui natura umană, Şi-a trăit viaţa pe pământ, şi prin moarte a atins imortalitatea. "Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Cristos n-a înviat" (1 Corin. 15:13). Cristos a înviat ca şi pârgă, începutul, a ceea ce va fi realizat în toţi credincioşii.
  2. Dumnezeu este omnipotent (atotputernic) şi deci în stare să facă tot ce promite: "El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile (Filipeni 3:21). Lucrul acesta nu-i greu de crezut, dacă studiem toate minunile lumii din jurul nostru şi dacă ne aducem aminte că Dumnezeul nostru glorios face minuni.

Atât credincioşii cât şi necredincioşii vor învia din nou. Dar peste cei necredincioşi va veni răzbunarea lui Dumnezeu pe care n-o putem descrie prin cuvinte. Această răzbunare este descrisă în Biblie ca un chin fizic ceea ce arată cât de îngrozitor va fi pentru aceştia. Dar cea mai rea pedeapsă va fi separarea de Dumnezeu. În 2 Tesaloniceni 1:9 Pavel este foarte serios când spune că necredincioşii "vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui".

"Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale, şi la urgia Ta aşa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă" (Psalmul 90:11,12).

Articol preluat din cartea Creștinism biblic de John Calvin (Editura Făclia, Oradea, 1998).

© Editura Făclia

Preluarea acestui articol de pe situl Editurii Făclia este strict interzisă fără permisiunea scrisă a editurii.

Comments

No posts found

New post

eBooks eBooks

Cart content Cart content