08/05/2016
by Editura Făclia

De citit şi meditat Exodul 17:8-16

Studiu suplimentar Rut 1; 2 Împăraţi 2:2; Proverbe 18:24

  1. Cum a răspuns Rut lui Naomi?
  2. Cum a răspuns Elisei lui Ilie?
                                    „Mai presus de Perls“
„Mâinile lui Moise fiind obosite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el şi el s-a aşezat pe ea. Aron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte iar altul de alta...“ (v. 12)

             Ieri ne-am referit la ceea ce am spus că este „Rugăciunea Ghestald“, scrisă de Fritz Perls şi am arătat unele din limitările ei. Psihologul Walter Tubbs a scris un interesant supliment la această rugăciune pe care l-a intitulat: „Mai presus de Perls“. Iată ce spune acesta:

             Dacă eu fac numai lucrul meu şi tu ţi-l faci numai pe al tău, suntem în pericolul de a ne pierde unul pe celălalt - şi pe noi înşine.

            Nu mă aflu în lumea aceasta ca să trăiesc după aşteptările tale,

            Dar mă aflu în lumea aceasta ca să te confirm pe tine ca o fiinţă umană unică şi la rândul meu să fiu confirmat de tine.

            Trebuie să încep cu mine, este adevărat;

            Dar nu trebuie să sfârşesc cu mine însumi:

            Adevărul începe cu doi.

             „Adevărul începe cu doi“ - cât de frumos sună aceste cuvinte! Biblia o spune şi mai frumos în versetul pe care l-am studiat cu două zile în urmă: „Mai bine doi decât unul, căci iau o răsplată cu atât mai bună pentru munca lor“ (Ecl. 4:9).

            Suplimentul oferit de Walter Tubbs vorbeşte pentru el însuşi. El redresează dezechilibrul ideii transmise de Perls şi oferă o imagine mult mai completă a condiţiei umane. Adevărata împlinire umană poate fi găsită numai în relaţii de dragoste - cu Dumnezeu şi cu alţii.

 

Roagă-te:

Părinte ceresc, Tu ai lăsat să se scrie atât de clar despre tema relaţiilor în cuvântul Tău şi în natura umană încât a ignora acest lucru înseamnă să faci o invitaţie dezastrului. Ajută-mă să descopăr felul Tău de gândire despre acest subiect şi să trăiesc în conformitate cu ea. Amin.

Comments

No posts found

New post

eBooks eBooks

Cart content Cart content