24/05/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat 1 Ioan 1:1-10
Studiu suplimentar Psalm 51, 23:3; Isaia 57:18
  1. Care a fost strigătul din inima psalmistului?
  2. Care este promisiunea lui Dumnezeu?
 
                         „La fel de maturi ca relaţiile noastre“
„Dar dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este lumină, avem părtăşie unii cu alţii...“ (v.7)
 
            Ceva mai târziu ne vom reântoarce ca să discutăm mai detaliat subiectul pe care l-am studiat ieri, şi anume: „Tipul relaţiilor noastre“, dar acum ne vom concentra atenţia asupra faptului că maturitatea noastră depinde în mare măsură de eficienţa cu care ne raportăm la alţi oameni. Dr. E. Stanley Jones, faimosul misionar în India, a zis: „Suntem pe atât de maturi pe cât ne sunt relaţiile cu alţi oameni. Arată-mi-l pe acela care ştie cum să se raporteze în dragoste la alţii şi eu îţi voi spune că acesta posedă un înalt grad de maturitate. Persoana imatură se retrage în ea însăşi, se retrage din mediul propice relaţiilor, devine autopreocupată şi prin virtutea lucrurilor este imatură“.
            Cuvinte tari, dar după părerea mea, adevărate. Dacă ar fi să adaug ceva la ele, aş adăuga aceasta: suntem maturi în măsura în care ştim să ne raportăm la Dumnezeu, la noi înşine şi la alţii. Una dintre consecinţele cele mai groaznice ale păcatului este că el produce înstrăinare - înstrăinare de Dumnezeu, înstrăinare de noi înşine şi înstrăinare de alţii.
            În perioada de la începutul lucrării mele obişnuiam să definesc păcatul ca „o călcare a Legii lui Dumnezeu“, dar am ajuns să văd că păcatul este mult mai serios: el este rănirea inimii lui Dumnezeu. Este ruperea relaţiei cu El. În momentul în care păcătuim, în noi se trezeşte un sentiment de orfan, sentimentul că suntem singuri cu vina noastră şi în afara armoniei. Pe de altă parte, când suntem răscumpăraţi şi iertaţi avem imediat sentimentul unei relaţii restaurate - ne simţim legaţi de Dumnezeu, de noi înşine şi de alţii. Suntem maturi în măsura, şi numai în măsura în care suntem în stare să stabilim o relaţie de dragoste cu Dumnezeu, cu noi înşine şi cu alţii.
 
Roagă-te:
Părinte ceresc, plin de dragoste şi de har, dacă e adevărat că maturitatea mea este aşa cum sunt relaţiile mele, atunci ajută-mă să fac din relaţia mea cu Tine cea mai stabilă şi puternică relaţie din viaţa mea. Căci atunci ştiu că numai lucruri bune vor rezulta din asta. Amin.

Comments

No posts found

New post

eBooks eBooks

Cart content Cart content