24/05/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Levitic 19:9-19
Studiu suplimentar Romani 15:1-13, 13:10
  1. Ce n-ar trebui să facem?
  2. Ce-ar trebui să facem ca să aducem laudă lui Dumnezeu?
 
                                             Relaţia „Eu-Tu“
                               „... să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi...“ (v.18)
 
            Porunca de a iubi pe aproapele nostru a fost anunţată în Biblie pentru prima dată în textul pe care îl avem astăzi în faţa noastră. Dar la fel ca multe alte texte din Vechiul Testament, şi acesta trebuie văzut în lumina întregii Scripturi, pentru ca să poată fi interpretat şi înţeles corect. Cei care iau un text din Scriptură şi pe baza lui, şi numai pe a lui, enunţă o doctrină, foarte rar se aleg cu o înţelegere corectă a acelui text.
             Mulţi psihologi au luat un anumit text din Scriptură şi l-au folosit ca să construiască în jurul lui un sistem de înţelegere care la suprafaţă apare credibil şi de ajutor, dar din cauză că este numai o parte din adevăr şi nu tot adevărul, lui îi lipseşte autoritatea supremă. Un exemplu de acest gen poate fi văzut în felul cum psihologul Martin Buber a înţeles afirmaţia lui Isus: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi“, şi apoi a construit în jurul ei un interesant şi fascinant concept, pe care el îl numeşte relaţia „Eu-Tu“. Buber spune: „Două persoane mature care posedă abilitatea de a se împlini una pe cealaltă la nivel egal se raportează una la cealaltă cu Eu şi Tu - adică la nivel de egalitate“. Într-o relaţie matură, pretinde el, o persoană ar trebui să aprecieze o altă persoană aşa cum se apreciază pe sine. Cu alte cuvinte, trebuie să iubim pe aproapele nostru cum ne iubim pe noi înşine. Fiecare dintre cei doi posedă propriul sentiment de valoare personală şi fiecare îl evaluează pe celălalt la fel de bine. Relaţia „Eu- Tu“ se bazează pe abilitatea persoanei de a pătrunde în viaţa celuilalt fără ca acesta să-şi piardă propria identitate sau individualitate. Din codul relaţiei „Eu-Tu“ amândoi indivizii ies la iveală ca persoane.
            Atât cât am spus nu-i rău, dar nu este suficient. Înţelegi de ce? Gândeşte-te! Răspunsul meu ţi-l voi da mâine.
 
Roagă-te:
Părinte ceresc, înţeleg că atunci când oamenii zidesc doar pe o parte din adevăr, concluziile lor pot fi interesante, dar nu transformatoare. Niciodată nu mă lăsa să fiu mulţumit doar cu o parte din adevăr; arată-mi cum să cercetez întregul adevăr. În numele lui Isus. Amin.

Comments

No posts found

New post

eBooks eBooks

Cart content Cart content