CINE SUNTEM?

Editura Făclia este o editură evanghelică independentă şi un distribuitor de carte creştină situată în oraşul Oradea. Făclia se bucură de un parteneriat cu Universitatea Emanuel din Oradea şi ocazional publică împreună cărţi în coediţie. Toate cărţile publicate de noi pot fi vizualizate pe această pagină atât în limba engleză, cât şi în limba română. La sfârşitul anului 2016 am oferit clienţilor noştri și o aplicaţie de mobil pentru resurse electronice şi audio.

ISTORIA EDITURII

Editura Făclia a fost fondată de Dinu Moga în anul 1996. După căderea regimului comunist din România în anul 1989 a devenit imediat evident că una dintre nevoile acute ale credincioşilor români evanghelici a fost editarea şi publicarea de literatură creştină. După studierea teologiei timp de 2 ani la Seminarul Teologic din Londra şi alţi 3 ani de studii biblice pentru licenţă la Colegiul Trinity din SUA, Dinu Moga s-a întors în Romania în anul 1996 cu scopul de a fonda în Oradea o editură evanghelică conservativă. Devenind şi directorul general al acestei edituri, scopul său a fost să publice cărţi pentru biserici şi şcoli creştine evanghelice. Dorinţa lui a fost să vadă că în Romania se dezvoltă o editură care să pună la dispoziţia bisericilor şi a şcolilor creştine cele mai bune cărţi din domeniul teologiei şi a studiilor biblice.

În anul 1996 Făclia şi-a început programul editorial traducând cărţi de la câteva dintre cele mai prestigioase edituri evanghelice din Marea Britanie, precum: The Banner of Truth, Evangelical Press, Christian Focus, Grace Baptist Publiching, IVP, Day One. Mai apoi a continuat să-şi extindă aria de lucru ajungând să colaboreze cu edituri din SUA cum ar fi: Crossway, Baker, IVP, Zondervan, P.R. Publishing, Baptist Publishing House din Texarkana şi altele.

În 2005 Dinu Moga a obţinut un Master în Teologie de la Westminster Theological Seminary din Philadelphia SUA, program susţinut prin centrul postuniversitar John Owen Centre for Theological Studies din Londra, iar în 2015 şi-a finalizat studiile doctorale la Facultatea de Teologie Reformată din cadrul Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, România.

În toţi aceşti ani Editura Făclia a continuat să crească în ciuda climatului economic dificil care a cuprins întreaga Europă şi America începând cu anul 2008. Numărul de titluri traduse şi publicate până în prezent depăşeşte 200, acoperind o paletă largă de subiecte care includ studii în Noul şi Vechiul Testament, teologie sistematică şi biblică, homiletică, hermeneutică, istoria Bisericii, etică, apologetică, comentarii biblice, lectură devoţională şi cărţi pentru copii, toate scrise de autori evanghelici conservatori.

Prin editura noastră ne dorim să promovăm literatura creştină printre românii din ţară şi cei aflaţi în Diaspora românească din Europa apuseană şi Republica Moldova.

MISIUNEA NOASTRĂ

Misiunea noastră este să-L glorificăm pe Dumnezeu, să vedem Biserica lui Cristos hrănită spiritual, edificată şi întărită prin literatură creştină de calitate. Promovăm materiale care susţin ca învăţătură doctrinele harului. Baza noastră doctrinară se regăseşte în Mărturisirea de Credinţă Baptistă de la anul 1689 şi în Mărturisirea de Credinţă Baptistă din România, din anul 1951.

Dorim să continuăm, sub călăuzirea lui Dumnezeu, să publicăm şi să distribuim o gamă largă de cărţi şi resurse creştine prin care să transmitem bisericilor şi şcolilor creştine din România o perspectivă biblică clară. 

CUM FUNCŢIONĂM?

Suntem înregistraţi ca o companie de producţie şi comerţ cu statut de S.R.L. Traducem cărţi, articole şi alte materiale din limba engleză având un colectiv editorial alcătuit din traducători competenţi, lingvişti, editori teologici şi corectori, toţi cu studii în domeniul de activitate. Promovăm doar acele resurse pe care le considerăm fidele mesajului Bibliei. Dacă doriţi să ne deveniţi parteneri, ne puteţi sprijini pe noi sau pe alţi credincioşi şi biserici din România achiziţionând cărţi de la noi şi distribuindu-le în România, în Diaspora românească din ţările occidentale şi printre vorbitorii de limba română din Republica Moldova. Ne străduim ca preţurile pentru serviciile noastre şi cărţile cumpărate de la noi să fie cât mai mici cu putinţă.

Dacă aveţi întrebări despre resursele şi serviciile noastre, vă rugăm să ne contactaţi, iar o persoană din echipa noastră vă va răspunde.

BAZELE CONVINGERILOR NOASTRE TEOLOGICE 

  1. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu inspirat, inerant în documentele originare şi cu autoritate finală în tot ceea ce ţine de credinţă şi practică.
  1. Există un singur Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, care este veşnic sfânt şi care fiinţează etern în Trei Peroane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
  1. Domnul Isus Cristos este pe deplin Dumnezeu şi pe deplin om; El a fost zămislit de Duhul Sfânt şi S-a născut din Fecioara Maria; umanitatea Sa este reală şi fără păcat; pe cruce El a murit în locul nostru, a înviat în trup şi S-a înălţat la dreapta Tatălui unde şade acum ca singur Mijlocitor între om şi Dumnezeu. Cristos va reveni ca să-i la Sine pe cei ce sunt ai Lui şi ca să domnească plin de putere şi glorie pentru toată veşnicia.
  1. Numai Duhul Sfânt face lucrarea lui Cristos eficace în păcătos, ajutându-l să se întoarcă din păcat la Dumnezeu şi să-şi pună încrederea în Isus Cristos. El este personal şi divin şi îl locuieşte pe credincios, care este pecetluit până în ziua răscumpărării şi căruia i se dă puterea să trăiască o viaţă evlavioasă. 
  1. Din momentul căderii în păcat a primei perechi de oameni în Grădina Eden, fiecare membru din rasa umană este căzut în păcat, păcătos şi pierdut, aşa încât fiecare este sub mânia şi condamnarea lui Dumnezeu. Regenerarea pe care o face Duhul Sfânt este absolut esenţială pentru mântuirea omului. Mântuirea se capătă numai prin har şi prin credinţa în Domnul nostru Isus Cristos. Celor care cred în Cristos le sunt iertate toate păcatele şi sunt primiţi înaintea lui Dumnezeu numai datorită dreptăţii lui Cristos care le este atribuită; această justificare reprezintă un act de îndurare nemeritată din partea lui Dumnezeu, primită numai prin credinţa în El, şi nu prin eforturile omului.
  1. Există două porunci creştine, Botezul şi Cina Domnului. Botezul semnifică îngroparea credinciosului cu Cristos şi învierea lui cu El pentru a trăi o viaţă nouă. Cina Domnului este un act de comemorare, instituită de Domnul Însuşi în mod exclusiv pentru cei ce sunt ai Lui. În timpul participării la această Cină, credincioşii îşi amintesc de moartea lui Cristos până la venirea Lui şi îşi îndeplinesc funcţia de preoţi închinători înaintea lui Dumnezeu. Cu toate că Botezul şi Cina Domnului sunt porunci care trebuie îndeplinite de biserică până când Cristos va veni a doua oară, ele nu trebuie considerate mijloace de mântuire, care se obţine numai prin har şi prin credinţă.
  1. Între toţi cei care au crezut în Domnul Isus Cristos există o unitate spirituală, iar datoria lor este să menţină în viaţa lor şi în biserică un standard de viaţă şi învăţătură care sunt conforme cu învăţătura Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu.
  1. Domnul Isus Cristos va veni a doua oară în Persoană ca să-i judece pe toţi oamenii, să pronunţe condamnarea dreaptă a lui Dumnezeu peste toţi cei care nu s-au pocăit şi să-i primească pe cei răscumpăraţi în gloria eternă.
  1. Va avea loc o înviere în trup a celor mântuiţi şi a celor pierduţi – cei mântuiţi vor învia la viaţă veşnică, iar cei pierduţi la pedeapsă veşnică.

Detalii Contact Detalii Contact

Detalii Plăți Detalii Plăți

Copyright Copyright