05/07/2016
by Editura Făclia
De citit şi meditat Ioan 13:31-38
Studiu suplimentar Luca 10:25-37; Ieremia 31:3; Matei9:36, 14:14
  1. Ce atitudine a arătat samariteanul?
  2. Ce l-a impresionat pe Isus?
 
                                     Dragostea trebuie trăită
„Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unul pe altul!“(v.34)
 
            Am studiat împreună două dintre cele mai mari porunci care au fost date omului vreodată: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta... şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi“. Aceste două porunci au existat de la început, dar nimeni n-a înţeles pe deplin cum trebuie puse în practică până când a venit Isus. În vremurile Vechiului Testament oamenii l-au iubit pe Dumnezeu prin manifestări care au fost doar umbre ale realităţii, ca să ne exprimăm în acest fel. Ei au înţeles câte ceva din dragostea lui Dumnezeu din felul cum le vorbea creaţia sau din felul cum acţiona Dumnezeu în viaţa lor, dar înţelegerea completă a manifestării dragostei Lui faţă de ei n-au avut-o până când a venit Isus.
            Intrarea Domnului nostru în umanitate precum şi viaţa Lui pe pământ fără păcat a pus dragostea într-o lumină clară, lucru pe care Vechiul Testament n-a fost în stare să-l facă. Din această cauză la sfârşitul lucrării Lui pe pământ, Isus ne-a dat această nouă poruncă: „Cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unul pe altul!“ Expresia : „Cum v-am iubit Eu“ mută porunca din Vechiul Testament în Noul, şi din Lege în har. Cristos i-a iubit pe ucenici nu cum se iubeau ei pe ei înşişi şi unul pe celălalt, ci cu o dragoste de un tip şi o calitate diferită - o dragoste care a cerut inventarea unui cuvânt nou care s-o exprime: agape.
            Dar prin venirea Lui în lume şi prin jertfa morţii Lui, Domnul nostru a pus un conţinut nou în cuvântul „dragoste“ care nu se mai văzuse. Nimeni în istoria universului n-a mai fost în stare să zică: „Iubiţi-vă cum v-am iubit Eu“. Nimeni n-a mai putut rosti aceste cuvinte, pentru că înainte să fi fost rostite trebuia ca ele să fi fost trăite. Conţinutul celei mai frumoase vieţi care a fost trăită vreodată a fost cuprins în aceste cuvinte. Astfel această expresie nu este verbală - este vitală.
 
Roagă-te:
Doamne Isuse, mă uit la viaţa Ta şi văd în ea înţelesul cel mai complet al cuvântului dragoste. În afară de Tine, toate celelalte definiţii devin nesemnificative. Îţi mulţumesc din toată inima. Amin.

Comments

No posts found

New post

eBooks eBooks

Cart content Cart content