Doctrina și practicarea sfințeniei

45.00  RON
EFDPS
În stoc
Adaugă la preferințe

Creştinii se află într-un real pericol de a cădea într-o extremă sau alta atunci când abordează tema sfințeniei. Unii accentuează atât de mult harul suveran al lui Dumnezeu încât neglijează căutarea sfințeniei; alții au crezut că perfecţiunea poate fi atinsă în această viaţă, însă încercarea de a ajunge la ea i-a epuizat. Erroll Hulse abordează acest subiect din postura unui pastor experimentat. El ne arată că întreaga Scriptură oferă un mesaj consecvent și unitar despre sfințenie. El explică modul în care Dumnezeu organizează sfințirea și felul în care El asigură toate mijloacele practice în vederea acestui scop. Capitolul final oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care doctrina sfințeniei a fost privită de-a lungul istoriei bisericii, reamintind necesitatea absolută de a înțelege relația dintre justificare și sfințire. Pe tot cuprinsul cărții, provocarea puternică este îmbinată cu încurajarea caldă la mortificarea păcatului, pe de o parte, și la năzuinţa spre transformare, pe de altă parte.

 

RECOMANDARI

 

Cartea lui Erroll pe tema sfințeniei este vitală pentru fiecare potențial cititor. Este teologică, duhovnicească, practică și ușor de parcurs. Mai presus de toate, este o lectură esențială pentru pastori și popor, deoarece fără sfințire, nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu. Evrei 12:14.”

Martin Holdt, Constantia Park Baptist Church, Africa de Sud

 

„Fie ca acest volum să promoveze subiectul esențial al sfințeniei pe baza Evangheliei și să fie deosebit de folositor!”

Samuel E. Waldron, decan pe probleme academice și profesor de teologie sistematică la Midwest Center for Theological Studies

 

„Această lucrare oportună pe tema sfințeniei reprezintă o contribuție importantă adusă unui subiect care a fost abordat din numeroase perspective distorsionate și chiar ciudate în ultimul veac. Modern în prezentare, acest studiu își are rădăcinile în teologia reformată istorică. Mulți dintre noi datorăm enorm abordării clasice pe care J. C. Ryle o face acestui subiect, însă lucrarea sa a fost publicată cu peste 130 de ani în urmă. De la apariția scrierii lui Ryle, mulți au tulburat apele. Avem aici o iscusită prezentare modernă, bine scrisă, care se adresează problematicilor contemporane, însă care întotdeauna porneşte de la principii elementare. Erroll Hulse acordă atenție unor subiecte importante precum sfințirea pozițională, care nu a fost întotdeauna analizată corespunzător de autorii ce au prezentat în scrierile lor subiectul sfințeniei. Cartea de față este profundă, dar totodată accesibilă, uşor de citit şi ilustrată prin casete introductive și diagrame. Ea va rămâne o resursă utilă pentru pastori și pentru creștini în general în anii următori.”

Robert Oliver, London Theological Seminary

 

RECOMANDATA

  • pastori,
  • lucratori crestini
  • studenti la teologie
  • credinciosi

 

CUPRINS

Bibliografie

Prefață

Introducere – aspecte fundamentale - Justificarea şi sfinţirea

Introducere – aspecte personale -Sfințenia este o responsabilitate permanentă 

Capitolul 1 Ce este sfințenia?

Capitolul 2 Sfințenia și fericirea lui Dumnezeu

Capitolul 3 Necesitatea sfințeniei

Capitolul 4 Organizarea sfințeniei

Capitolul 5 Unirea cu Cristos

Capitolul 6 Sfințirea pozițională

Capitolul 7 Lucrarea Duhului Sfânt în sfințirea noastră

Capitolul 8 Nașterea din nou

Capitolul 9 Sfințenia și mortificarea păcatului

Capitolul 10 Sfințenia și transformarea

Capitolul 11 Moartea și îngroparea omului vechi

Capitolul 12 Sfințenia și starea jalnică a omului

Capitolul 13 Sfințenia și realitatea păcatului

Capitolul 14 Sfințenia și cele zece porunci

Capitolul 15 Sfințenia și formarea caracterului

Capitolul 16 Cuvântul ca instrument al sfințirii

Capitolul 17 Sfințenia și calitatea de membru în biserică

Capitolul 18 Sfințenia și caracterul lumesc

Capitolul 19 Când sfințenia invadează societatea

Capitolul 20 Sfințenia și sala de gimnastică a lui Dumnezeu

Capitolul 21 Sfințenia și armura completă a lui Dumnezeu

Capitolul 22 Sfințenia și lepădarea de credință

Capitolul 23 Sfințenia, Enoh și a doua venire a lui Cristos

Capitolul 24 Sfințenia, o perspectivă istorică 

 

Lista casetelor introductive

Justificare și sfințire

Thomas Watson despre sfinţirea progresivă

Semnificația termenului „sfânt"

Sfințenia transcendentă a lui Dumnezeu

Frumusețea lui Dumnezeu ca atribut

Sfințenia perfectă definitivă

Cine este Isus?

Profesorul John Murray (1898-1974)

Persoana Duhului Sfânt

Regenerarea

John Owen despre mortificarea păcatului

Transformarea păcătoșilor în sfinți

Sfințenia în concepția lui Petru

Sfințenia în concepția lui Iacov

E. F. Kevan şi harul legii

Wilhelmus à Brakel – legea morală

John Owen despre sfințenie

Sfințenia și islamul

Două cetăți sau una singură?

Transformare

Creștinii trebuie să interacționeze cu lumea

Sfințenia și romano-catolicii

Cristos este Împăratul slavei

Perseverarea sfinților

Caracteristicile trupului înviat

Justificarea şi sfinţirea

Natura cuprinzătoare a sfințeniei

Autor:
Erroll Hulse
Coperta:
Moale
Format:
140x200 mm
Pagini:
420 pagini

Cărți electronice Cărți electronice